Dokumenta i mikročip

Aplikovanje mikročipa omogućava trajni zapis identifikacionog broja vašeg ljubimca sa vašim imenom i prezimenom u centralnoj bazi podataka pri Upravi za veterinu što je ujedno i dokaz o vlasništvu ukoliko se desi da se ljubimac izgubi. Ugradnja mikročipa vam omogućava dobijanje potrebnih putnih isprava jer mnoge države ne dozvoljavaju ulazak životinje u zemlju ukoliko ona nema svoj identifikacioni broj. Ova intervencija je kratkotrajna i bezbolna za vašeg ljubimca i obično se radi sa navršenih tri meseca starosti, kada po Zakonu mora da bude obeležen i vakcinisan protiv besnil.a Naša veterinarska ambulanta vam takođe omogućava vađenje pasoša i pripremu kompletne dokumentacije potrebne za put.